Verklista

 • “Reflection of the female beauty ideal” för violin cello och slagverkare. Uruppfördes december 2013 på National portrait gallery i London.
 • “Nigun” för dubbelkör med Sveriges radiokör och kungliga musikhögskolans kammarkör. Uruppfördes i Jakobs Kyrkan i april 2014.
 • “Through and Through” för violin cello och slagverk. Uruppfördes i juni 2014.
 • “An Echo of Memories” för solo Piano. uruppfördes av Staffan Scheja på Konstakademin februari 2015
 • “Shemah” för septett med Norrbotten Neo. Uruppfördes i april 2015 på FORUM.
 • “Tekiah” för Blåsorkester med blåsarsymfonikerna uruppfördes på Nybrokajen i Maj 2015.
 • “Silent Prayer” för stråktrio och solofagott med musiker Sveriges radios symfoniorkester och kungliga filharmonikerna. Uruppförandes på Berwaldhallen 28 januari 2016
 • “Shevah” för blandad kör med Mariakören i Västerås uruppfördes 14 februari 2015 i Västerås Domkyrka.
 • Amidah (2011/12) för ensamble, Norbotten Neo under ledning av Petter sundkvist
 • Sufi Whirling (2012/13) Piano Duo, för Mats Person och Kristin Scholtz
 • Anim Semiraus (2012/13) för blandad kör, Sofia Vokalensamble under ledning av Bengt Ollén
 • Avici (2013) för 2 kontrabasar och 1 slagverkare
 • Emunah (2010) Piano
 • Ironic Features (2011) stråkkvartet
 • Thoughts & Thoughts (2011) för blandad kör, Sofi Vokalensamble under ledning av Bengt Ollén
 • Friction 2012 för Piano, Jacob Mühlrad